WELKE KANT WIL JE UIT?

Werken bij SDF betekent werken voor de toekomst. Sluit je aan bij ons team en help grenzen verleggen. Sta vooraan in het ontwikkelen van de nieuwste innovaties en heb antwoorden op de uitdagingen van onze wereld. Jouw vaardigheden zijn essentieel om de wereld van morgen vandaag mogelijk te maken.

 

 

Bekijk vacatures

Privacy statement & cookiebeleid

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van SDF HORTI SOFTWARE B.V. (SDF). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Contactgegevens
SDF HORTI SOFTWARE B.V.
Adres: Bleiswijkseweg 37-R
2712 PB Zoetermeer
Telefoon: +31 10 250 20 90
Algemeen e-mailadres:[email protected]

Privacy Officer
De privacy Officer van SDF is te bereiken via [email protected] of per post op het bovenstaande postadres. Stuurt u de brief dan t.a.v. de Privacy Officer.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
SDF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten in Nederland of daarbuiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u het contactformulier invult of gegevens aan ons verstrekt per e-mail of telefoon verwerkt SDF uw persoonsgegevens om uw (aan)vraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Daarnaast verwerkt SDF persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die SDF mogelijk verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Bedrijfsnaam;
  • Uw e-mailadres;

Als u een overeenkomst met SDF heeft gesloten, dan is het mogelijk dat SDF aanvullende gegevens van u verwerkt. Lees hiervoor de algemene leveringsvoorwaarden bij uw contract met SDF. Tot slot, voor zover SDF persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers informeren wij u daarover.

Waarom verwerkt SDF persoonsgegevens?
SDF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties;

  • Om u uit te kunnen nodigen voor onze bijeenkomsten en evenementen;
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u en/of derde partijen in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u; 
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaart SDF persoonsgegevens?
SDF bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. SDF hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het toezenden van een digitale nieuwsbrief worden verwijderd wanneer u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.

Voor persoonsgegevens die SDF op basis van een opdrachtrelatie verwerkt, geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben zeven jaar bewaren (o.a. uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie).

Delen van persoonsgegevens met derden
SDF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SDF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
SDF werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. Lees hierover meer in onze cookieverklaring. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw gegevens over te dragen en uw eerdere verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Een dergelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u sturen aan SDF via het bovenstaande postadres of e-mailadres. Dit geldt ook indien u uw toestemming wenst in te trekken of bezwaar wenst te maken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zal SDF uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek in kunnen gaan. SDF probeert zo snel als mogelijk te reageren, maar uiterlijk binnen vier weken na het indienen van uw verzoek. Wanneer SDF (deels) niet aan uw verzoek kan voldoen, dan ontvangt u een gemotiveerde reactie. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van de in de AVG vastgestelde gronden. 

Hoe beschermt SDF uw persoonsgegevens?
SDF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Vragen of klachten?
Heeft u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door SDF, dan kunt u die altijd stellen aan onze Privacy Officer. U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ raadplegen.

Wijzigingen
SDF kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website. Wij doen ons best u over wijzigingen te informeren.

Zoetermeer, maart 2023

 

 

 

Cookies

De website SDF.nl is eigendom van SDF Horti Software.nl, met het kantoor in Zoetermeer.

Dit cookiebeleid bevat informatie over de doelen waarvoor SDF Horti Software B.V. gegevens van deze website verwerkt, over de wijze waarop u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen en over het gebruik van cookies.

Gebruik van deze website
Tijdens uw bezoek aan deze website kan SDF Horti Software B.V. uw persoonsgegevens verzamelen, zowel direct als indirect. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze Privacyverklaring beschreven doelen en wij beschermen de persoonsgegevens die wij verzamelen.

Doel van de gegevensverwerking
SDF Horti Software B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website om de aandacht te vestigen op onze bedrijfsvoering, om de diensten te leveren die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen.
Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om indien nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u actief te informeren over de diensten en producten van SDF Horti Software B.V., of om u uit te nodigen voor bijeenkomsten zoals masterclasses, tenzij u heeft aangegeven dat u geen informatie over diensten wenst te ontvangen.

Gevoelige informatie
SDF Horti Software B.V. verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens via deze website. Hiermee bedoelen we gegevens zoals informatie over politieke opvattingen, geloofsovertuigingen, gezondheid of andere zaken. Graag wijzen wij u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan SDF Horti Software B.V., akkoord gaat met het gebruik van deze gegevens zoals hierboven beschreven.

Websites van derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links aan onze website zijn gekoppeld.

Rechten uitoefenen
Als u geen informatie van SDF Horti Software B.V. of KUBO Group wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten via het onderstaande adres:
KUBO Group
VLOTLAAN 710
2681 TX MONSTER
E-mail: [email protected]
Als u zich eerder via e-mail heeft aangemeld voor nieuwsbrieven en deze niet meer wenst te ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden. Heeft u vragen over deze Privacyverklaring, onze gegevensverwerkingsactiviteiten of deze website, neem dan contact met ons op via het contactformulier of per post.


Wijzigingen in de Privacyverklaring
SDF Horti Software B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te controleren, zodat u weet wat de wijzigingen zijn.

Cookiebeleid
Onze relatie met u als bezoeker is onze prioriteit bij uw gebruik van de website van SDF Horti Software B.V.. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, worden op deze website cookies gebruikt om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en analyseren, zoals het aantal hits, de bezochte pagina's en de duur van het bezoek. Cookies maken de website bovendien gebruiksvriendelijker voor u als klant.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die we op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies registreren informatie over uw websitebezoek. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Cookies voor meer gebruiksvriendelijkheid
Naast de noodzakelijke functionele cookies gebruiken we analytische en tracking cookies om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Functionele cookies
De naam zegt het al: de website heeft functionele cookies nodig om goed te kunnen functioneren. Sommige functionaliteiten op een website kunnen immers niet werken zonder bepaalde cookies. Maar ook het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het automatisch ingelogd blijven of het tonen van de juiste lettertypen zijn functies waarvoor cookies nodig zijn. Functionele cookies dragen direct bij aan de gebruikerservaring op deze website.

Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen het gebruik en de prestaties van een website worden gemeten en geanalyseerd. De website van SDF Horti Software B.V. maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersgegevens. De analytische cookie wordt op uw computer geplaatst wanneer u de website bezoekt. Deze cookie beschermt de privacy van bezoekers omdat de gegevens geanonimiseerd zijn. Dat wil zeggen dat de uitgevoerde acties niet kunnen worden herleid tot een specifieke persoon.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om bezoekersprofielen aan te maken. Omdat tracking cookies meestal door derde partijen worden geplaatst, worden ze ook wel cookies van derden genoemd. De website van SDF Horti Software B.V. maakt gebruik van tracking cookies om bezoekersgegevens op SDF.nl en KUBOGroup.nl te analyseren.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 25 mei 2018 om 9:30 uur.

Wij zijn sdf. Partners in workflow