Growflow

Growflow voorziet in veel behoeften. Met Growflow kunt u optioneel gebruik maken van een registratie app, de Growflow Controller. Hiermee kunnen uw medewerkers uw systeem realtime van de meest actuele informatie over het teeltproces voorzien.

Volledige registratie

Van de volgende onderdelen is registratie mogelijk:

  • Teelt/teeltfases en -groepen
  • Teeltduren
  • Gewasaantastingen en gewasbescherming
  • Uitval
  • Teeltkosten
  • Algemene kosten
  • Energiekosten
  • Ruimtegebruik
  • Arbeid
  • Opbrengsten

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?